Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobronín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobronín, hasicí přístroje Dobronín, školení na hasicí přístroje Dobronín, prodej hasicích systémů Dobronín, prodej hasicích přístrojů Dobronín, hasiva a hasicí příslušenství Dobronín, Tepostop Dobronín, firestop Dobronín, hasicí systémy Dobronín, hasicí zařízení Dobronín, hasicí přístroje Dobronín, požární ochrana Dobronín, stabilní hasicí zařízení Dobronín, lokální stabilní hasicí zařízení Dobronín, automatický hasicí systém Dobronín, samočinný hasicí systém Dobronín, hasit CO2 Dobronín, hasit oxid uhličitý Dobronín, hasit s inergen Dobronín, čisté hasivo Dobronín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobronín, vodní hasící přístroj Dobronín, sněhový hasící přístroj Dobronín, pěnový hasící přístroj Dobronín, požární zabezpečení Dobronín, požární bezpečnost Dobronín, protipožární ochrana Dobronín, servisní organizace hasících přístrojů Dobronín, hasící syytémy serverovny Dobronín,hasící filter Dobronín, hasící přístroje pro cnc stroje Dobronín, hasící systémy pro autobusy Dobronín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.