Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobronice u Bechyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobronice u Bechyně, hasicí přístroje Dobronice u Bechyně, školení na hasicí přístroje Dobronice u Bechyně, prodej hasicích systémů Dobronice u Bechyně, prodej hasicích přístrojů Dobronice u Bechyně, hasiva a hasicí příslušenství Dobronice u Bechyně, Tepostop Dobronice u Bechyně, firestop Dobronice u Bechyně, hasicí systémy Dobronice u Bechyně, hasicí zařízení Dobronice u Bechyně, hasicí přístroje Dobronice u Bechyně, požární ochrana Dobronice u Bechyně, stabilní hasicí zařízení Dobronice u Bechyně, lokální stabilní hasicí zařízení Dobronice u Bechyně, automatický hasicí systém Dobronice u Bechyně, samočinný hasicí systém Dobronice u Bechyně, hasit CO2 Dobronice u Bechyně, hasit oxid uhličitý Dobronice u Bechyně, hasit s inergen Dobronice u Bechyně, čisté hasivo Dobronice u Bechyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobronice u Bechyně, vodní hasící přístroj Dobronice u Bechyně, sněhový hasící přístroj Dobronice u Bechyně, pěnový hasící přístroj Dobronice u Bechyně, požární zabezpečení Dobronice u Bechyně, požární bezpečnost Dobronice u Bechyně, protipožární ochrana Dobronice u Bechyně, servisní organizace hasících přístrojů Dobronice u Bechyně, hasící syytémy serverovny Dobronice u Bechyně,hasící filter Dobronice u Bechyně, hasící přístroje pro cnc stroje Dobronice u Bechyně, hasící systémy pro autobusy Dobronice u Bechyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.