Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobromilice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobromilice, hasicí přístroje Dobromilice, školení na hasicí přístroje Dobromilice, prodej hasicích systémů Dobromilice, prodej hasicích přístrojů Dobromilice, hasiva a hasicí příslušenství Dobromilice, Tepostop Dobromilice, firestop Dobromilice, hasicí systémy Dobromilice, hasicí zařízení Dobromilice, hasicí přístroje Dobromilice, požární ochrana Dobromilice, stabilní hasicí zařízení Dobromilice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobromilice, automatický hasicí systém Dobromilice, samočinný hasicí systém Dobromilice, hasit CO2 Dobromilice, hasit oxid uhličitý Dobromilice, hasit s inergen Dobromilice, čisté hasivo Dobromilice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobromilice, vodní hasící přístroj Dobromilice, sněhový hasící přístroj Dobromilice, pěnový hasící přístroj Dobromilice, požární zabezpečení Dobromilice, požární bezpečnost Dobromilice, protipožární ochrana Dobromilice, servisní organizace hasících přístrojů Dobromilice, hasící syytémy serverovny Dobromilice,hasící filter Dobromilice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobromilice, hasící systémy pro autobusy Dobromilice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.