Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobroměřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobroměřice, hasicí přístroje Dobroměřice, školení na hasicí přístroje Dobroměřice, prodej hasicích systémů Dobroměřice, prodej hasicích přístrojů Dobroměřice, hasiva a hasicí příslušenství Dobroměřice, Tepostop Dobroměřice, firestop Dobroměřice, hasicí systémy Dobroměřice, hasicí zařízení Dobroměřice, hasicí přístroje Dobroměřice, požární ochrana Dobroměřice, stabilní hasicí zařízení Dobroměřice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobroměřice, automatický hasicí systém Dobroměřice, samočinný hasicí systém Dobroměřice, hasit CO2 Dobroměřice, hasit oxid uhličitý Dobroměřice, hasit s inergen Dobroměřice, čisté hasivo Dobroměřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobroměřice, vodní hasící přístroj Dobroměřice, sněhový hasící přístroj Dobroměřice, pěnový hasící přístroj Dobroměřice, požární zabezpečení Dobroměřice, požární bezpečnost Dobroměřice, protipožární ochrana Dobroměřice, servisní organizace hasících přístrojů Dobroměřice, hasící syytémy serverovny Dobroměřice,hasící filter Dobroměřice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobroměřice, hasící systémy pro autobusy Dobroměřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.