Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrohošť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrohošť, hasicí přístroje Dobrohošť, školení na hasicí přístroje Dobrohošť, prodej hasicích systémů Dobrohošť, prodej hasicích přístrojů Dobrohošť, hasiva a hasicí příslušenství Dobrohošť, Tepostop Dobrohošť, firestop Dobrohošť, hasicí systémy Dobrohošť, hasicí zařízení Dobrohošť, hasicí přístroje Dobrohošť, požární ochrana Dobrohošť, stabilní hasicí zařízení Dobrohošť, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrohošť, automatický hasicí systém Dobrohošť, samočinný hasicí systém Dobrohošť, hasit CO2 Dobrohošť, hasit oxid uhličitý Dobrohošť, hasit s inergen Dobrohošť, čisté hasivo Dobrohošť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrohošť, vodní hasící přístroj Dobrohošť, sněhový hasící přístroj Dobrohošť, pěnový hasící přístroj Dobrohošť, požární zabezpečení Dobrohošť, požární bezpečnost Dobrohošť, protipožární ochrana Dobrohošť, servisní organizace hasících přístrojů Dobrohošť, hasící syytémy serverovny Dobrohošť,hasící filter Dobrohošť, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrohošť, hasící systémy pro autobusy Dobrohošť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.