Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobročovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobročovice, hasicí přístroje Dobročovice, školení na hasicí přístroje Dobročovice, prodej hasicích systémů Dobročovice, prodej hasicích přístrojů Dobročovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobročovice, Tepostop Dobročovice, firestop Dobročovice, hasicí systémy Dobročovice, hasicí zařízení Dobročovice, hasicí přístroje Dobročovice, požární ochrana Dobročovice, stabilní hasicí zařízení Dobročovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobročovice, automatický hasicí systém Dobročovice, samočinný hasicí systém Dobročovice, hasit CO2 Dobročovice, hasit oxid uhličitý Dobročovice, hasit s inergen Dobročovice, čisté hasivo Dobročovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobročovice, vodní hasící přístroj Dobročovice, sněhový hasící přístroj Dobročovice, pěnový hasící přístroj Dobročovice, požární zabezpečení Dobročovice, požární bezpečnost Dobročovice, protipožární ochrana Dobročovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobročovice, hasící syytémy serverovny Dobročovice,hasící filter Dobročovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobročovice, hasící systémy pro autobusy Dobročovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.