Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobročkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobročkovice, hasicí přístroje Dobročkovice, školení na hasicí přístroje Dobročkovice, prodej hasicích systémů Dobročkovice, prodej hasicích přístrojů Dobročkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobročkovice, Tepostop Dobročkovice, firestop Dobročkovice, hasicí systémy Dobročkovice, hasicí zařízení Dobročkovice, hasicí přístroje Dobročkovice, požární ochrana Dobročkovice, stabilní hasicí zařízení Dobročkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobročkovice, automatický hasicí systém Dobročkovice, samočinný hasicí systém Dobročkovice, hasit CO2 Dobročkovice, hasit oxid uhličitý Dobročkovice, hasit s inergen Dobročkovice, čisté hasivo Dobročkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobročkovice, vodní hasící přístroj Dobročkovice, sněhový hasící přístroj Dobročkovice, pěnový hasící přístroj Dobročkovice, požární zabezpečení Dobročkovice, požární bezpečnost Dobročkovice, protipožární ochrana Dobročkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobročkovice, hasící syytémy serverovny Dobročkovice,hasící filter Dobročkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobročkovice, hasící systémy pro autobusy Dobročkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.