Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrochov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrochov, hasicí přístroje Dobrochov, školení na hasicí přístroje Dobrochov, prodej hasicích systémů Dobrochov, prodej hasicích přístrojů Dobrochov, hasiva a hasicí příslušenství Dobrochov, Tepostop Dobrochov, firestop Dobrochov, hasicí systémy Dobrochov, hasicí zařízení Dobrochov, hasicí přístroje Dobrochov, požární ochrana Dobrochov, stabilní hasicí zařízení Dobrochov, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrochov, automatický hasicí systém Dobrochov, samočinný hasicí systém Dobrochov, hasit CO2 Dobrochov, hasit oxid uhličitý Dobrochov, hasit s inergen Dobrochov, čisté hasivo Dobrochov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrochov, vodní hasící přístroj Dobrochov, sněhový hasící přístroj Dobrochov, pěnový hasící přístroj Dobrochov, požární zabezpečení Dobrochov, požární bezpečnost Dobrochov, protipožární ochrana Dobrochov, servisní organizace hasících přístrojů Dobrochov, hasící syytémy serverovny Dobrochov,hasící filter Dobrochov, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrochov, hasící systémy pro autobusy Dobrochov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.