Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrná, hasicí přístroje Dobrná, školení na hasicí přístroje Dobrná, prodej hasicích systémů Dobrná, prodej hasicích přístrojů Dobrná, hasiva a hasicí příslušenství Dobrná, Tepostop Dobrná, firestop Dobrná, hasicí systémy Dobrná, hasicí zařízení Dobrná, hasicí přístroje Dobrná, požární ochrana Dobrná, stabilní hasicí zařízení Dobrná, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrná, automatický hasicí systém Dobrná, samočinný hasicí systém Dobrná, hasit CO2 Dobrná, hasit oxid uhličitý Dobrná, hasit s inergen Dobrná, čisté hasivo Dobrná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrná, vodní hasící přístroj Dobrná, sněhový hasící přístroj Dobrná, pěnový hasící přístroj Dobrná, požární zabezpečení Dobrná, požární bezpečnost Dobrná, protipožární ochrana Dobrná, servisní organizace hasících přístrojů Dobrná, hasící syytémy serverovny Dobrná,hasící filter Dobrná, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrná, hasící systémy pro autobusy Dobrná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.