Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrkovice, hasicí přístroje Dobrkovice, školení na hasicí přístroje Dobrkovice, prodej hasicích systémů Dobrkovice, prodej hasicích přístrojů Dobrkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobrkovice, Tepostop Dobrkovice, firestop Dobrkovice, hasicí systémy Dobrkovice, hasicí zařízení Dobrkovice, hasicí přístroje Dobrkovice, požární ochrana Dobrkovice, stabilní hasicí zařízení Dobrkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrkovice, automatický hasicí systém Dobrkovice, samočinný hasicí systém Dobrkovice, hasit CO2 Dobrkovice, hasit oxid uhličitý Dobrkovice, hasit s inergen Dobrkovice, čisté hasivo Dobrkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrkovice, vodní hasící přístroj Dobrkovice, sněhový hasící přístroj Dobrkovice, pěnový hasící přístroj Dobrkovice, požární zabezpečení Dobrkovice, požární bezpečnost Dobrkovice, protipožární ochrana Dobrkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobrkovice, hasící syytémy serverovny Dobrkovice,hasící filter Dobrkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrkovice, hasící systémy pro autobusy Dobrkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.