Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřív

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřív, hasicí přístroje Dobřív, školení na hasicí přístroje Dobřív, prodej hasicích systémů Dobřív, prodej hasicích přístrojů Dobřív, hasiva a hasicí příslušenství Dobřív, Tepostop Dobřív, firestop Dobřív, hasicí systémy Dobřív, hasicí zařízení Dobřív, hasicí přístroje Dobřív, požární ochrana Dobřív, stabilní hasicí zařízení Dobřív, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřív, automatický hasicí systém Dobřív, samočinný hasicí systém Dobřív, hasit CO2 Dobřív, hasit oxid uhličitý Dobřív, hasit s inergen Dobřív, čisté hasivo Dobřív, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřív, vodní hasící přístroj Dobřív, sněhový hasící přístroj Dobřív, pěnový hasící přístroj Dobřív, požární zabezpečení Dobřív, požární bezpečnost Dobřív, protipožární ochrana Dobřív, servisní organizace hasících přístrojů Dobřív, hasící syytémy serverovny Dobřív,hasící filter Dobřív, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřív, hasící systémy pro autobusy Dobřív, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.