Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobříň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobříň, hasicí přístroje Dobříň, školení na hasicí přístroje Dobříň, prodej hasicích systémů Dobříň, prodej hasicích přístrojů Dobříň, hasiva a hasicí příslušenství Dobříň, Tepostop Dobříň, firestop Dobříň, hasicí systémy Dobříň, hasicí zařízení Dobříň, hasicí přístroje Dobříň, požární ochrana Dobříň, stabilní hasicí zařízení Dobříň, lokální stabilní hasicí zařízení Dobříň, automatický hasicí systém Dobříň, samočinný hasicí systém Dobříň, hasit CO2 Dobříň, hasit oxid uhličitý Dobříň, hasit s inergen Dobříň, čisté hasivo Dobříň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobříň, vodní hasící přístroj Dobříň, sněhový hasící přístroj Dobříň, pěnový hasící přístroj Dobříň, požární zabezpečení Dobříň, požární bezpečnost Dobříň, protipožární ochrana Dobříň, servisní organizace hasících přístrojů Dobříň, hasící syytémy serverovny Dobříň,hasící filter Dobříň, hasící přístroje pro cnc stroje Dobříň, hasící systémy pro autobusy Dobříň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.