Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobříkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobříkov, hasicí přístroje Dobříkov, školení na hasicí přístroje Dobříkov, prodej hasicích systémů Dobříkov, prodej hasicích přístrojů Dobříkov, hasiva a hasicí příslušenství Dobříkov, Tepostop Dobříkov, firestop Dobříkov, hasicí systémy Dobříkov, hasicí zařízení Dobříkov, hasicí přístroje Dobříkov, požární ochrana Dobříkov, stabilní hasicí zařízení Dobříkov, lokální stabilní hasicí zařízení Dobříkov, automatický hasicí systém Dobříkov, samočinný hasicí systém Dobříkov, hasit CO2 Dobříkov, hasit oxid uhličitý Dobříkov, hasit s inergen Dobříkov, čisté hasivo Dobříkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobříkov, vodní hasící přístroj Dobříkov, sněhový hasící přístroj Dobříkov, pěnový hasící přístroj Dobříkov, požární zabezpečení Dobříkov, požární bezpečnost Dobříkov, protipožární ochrana Dobříkov, servisní organizace hasících přístrojů Dobříkov, hasící syytémy serverovny Dobříkov,hasící filter Dobříkov, hasící přístroje pro cnc stroje Dobříkov, hasící systémy pro autobusy Dobříkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.