Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřichovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřichovice, hasicí přístroje Dobřichovice, školení na hasicí přístroje Dobřichovice, prodej hasicích systémů Dobřichovice, prodej hasicích přístrojů Dobřichovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobřichovice, Tepostop Dobřichovice, firestop Dobřichovice, hasicí systémy Dobřichovice, hasicí zařízení Dobřichovice, hasicí přístroje Dobřichovice, požární ochrana Dobřichovice, stabilní hasicí zařízení Dobřichovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřichovice, automatický hasicí systém Dobřichovice, samočinný hasicí systém Dobřichovice, hasit CO2 Dobřichovice, hasit oxid uhličitý Dobřichovice, hasit s inergen Dobřichovice, čisté hasivo Dobřichovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřichovice, vodní hasící přístroj Dobřichovice, sněhový hasící přístroj Dobřichovice, pěnový hasící přístroj Dobřichovice, požární zabezpečení Dobřichovice, požární bezpečnost Dobřichovice, protipožární ochrana Dobřichovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobřichovice, hasící syytémy serverovny Dobřichovice,hasící filter Dobřichovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřichovice, hasící systémy pro autobusy Dobřichovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.