Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřichov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřichov, hasicí přístroje Dobřichov, školení na hasicí přístroje Dobřichov, prodej hasicích systémů Dobřichov, prodej hasicích přístrojů Dobřichov, hasiva a hasicí příslušenství Dobřichov, Tepostop Dobřichov, firestop Dobřichov, hasicí systémy Dobřichov, hasicí zařízení Dobřichov, hasicí přístroje Dobřichov, požární ochrana Dobřichov, stabilní hasicí zařízení Dobřichov, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřichov, automatický hasicí systém Dobřichov, samočinný hasicí systém Dobřichov, hasit CO2 Dobřichov, hasit oxid uhličitý Dobřichov, hasit s inergen Dobřichov, čisté hasivo Dobřichov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřichov, vodní hasící přístroj Dobřichov, sněhový hasící přístroj Dobřichov, pěnový hasící přístroj Dobřichov, požární zabezpečení Dobřichov, požární bezpečnost Dobřichov, protipožární ochrana Dobřichov, servisní organizace hasících přístrojů Dobřichov, hasící syytémy serverovny Dobřichov,hasící filter Dobřichov, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřichov, hasící systémy pro autobusy Dobřichov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.