Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobříč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobříč, hasicí přístroje Dobříč, školení na hasicí přístroje Dobříč, prodej hasicích systémů Dobříč, prodej hasicích přístrojů Dobříč, hasiva a hasicí příslušenství Dobříč, Tepostop Dobříč, firestop Dobříč, hasicí systémy Dobříč, hasicí zařízení Dobříč, hasicí přístroje Dobříč, požární ochrana Dobříč, stabilní hasicí zařízení Dobříč, lokální stabilní hasicí zařízení Dobříč, automatický hasicí systém Dobříč, samočinný hasicí systém Dobříč, hasit CO2 Dobříč, hasit oxid uhličitý Dobříč, hasit s inergen Dobříč, čisté hasivo Dobříč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobříč, vodní hasící přístroj Dobříč, sněhový hasící přístroj Dobříč, pěnový hasící přístroj Dobříč, požární zabezpečení Dobříč, požární bezpečnost Dobříč, protipožární ochrana Dobříč, servisní organizace hasících přístrojů Dobříč, hasící syytémy serverovny Dobříč,hasící filter Dobříč, hasící přístroje pro cnc stroje Dobříč, hasící systémy pro autobusy Dobříč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.