Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřenice, hasicí přístroje Dobřenice, školení na hasicí přístroje Dobřenice, prodej hasicích systémů Dobřenice, prodej hasicích přístrojů Dobřenice, hasiva a hasicí příslušenství Dobřenice, Tepostop Dobřenice, firestop Dobřenice, hasicí systémy Dobřenice, hasicí zařízení Dobřenice, hasicí přístroje Dobřenice, požární ochrana Dobřenice, stabilní hasicí zařízení Dobřenice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřenice, automatický hasicí systém Dobřenice, samočinný hasicí systém Dobřenice, hasit CO2 Dobřenice, hasit oxid uhličitý Dobřenice, hasit s inergen Dobřenice, čisté hasivo Dobřenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřenice, vodní hasící přístroj Dobřenice, sněhový hasící přístroj Dobřenice, pěnový hasící přístroj Dobřenice, požární zabezpečení Dobřenice, požární bezpečnost Dobřenice, protipožární ochrana Dobřenice, servisní organizace hasících přístrojů Dobřenice, hasící syytémy serverovny Dobřenice,hasící filter Dobřenice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřenice, hasící systémy pro autobusy Dobřenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.