Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřeň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřeň, hasicí přístroje Dobřeň, školení na hasicí přístroje Dobřeň, prodej hasicích systémů Dobřeň, prodej hasicích přístrojů Dobřeň, hasiva a hasicí příslušenství Dobřeň, Tepostop Dobřeň, firestop Dobřeň, hasicí systémy Dobřeň, hasicí zařízení Dobřeň, hasicí přístroje Dobřeň, požární ochrana Dobřeň, stabilní hasicí zařízení Dobřeň, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřeň, automatický hasicí systém Dobřeň, samočinný hasicí systém Dobřeň, hasit CO2 Dobřeň, hasit oxid uhličitý Dobřeň, hasit s inergen Dobřeň, čisté hasivo Dobřeň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřeň, vodní hasící přístroj Dobřeň, sněhový hasící přístroj Dobřeň, pěnový hasící přístroj Dobřeň, požární zabezpečení Dobřeň, požární bezpečnost Dobřeň, protipožární ochrana Dobřeň, servisní organizace hasících přístrojů Dobřeň, hasící syytémy serverovny Dobřeň,hasící filter Dobřeň, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřeň, hasící systémy pro autobusy Dobřeň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.