Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobřejovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobřejovice, hasicí přístroje Dobřejovice, školení na hasicí přístroje Dobřejovice, prodej hasicích systémů Dobřejovice, prodej hasicích přístrojů Dobřejovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobřejovice, Tepostop Dobřejovice, firestop Dobřejovice, hasicí systémy Dobřejovice, hasicí zařízení Dobřejovice, hasicí přístroje Dobřejovice, požární ochrana Dobřejovice, stabilní hasicí zařízení Dobřejovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobřejovice, automatický hasicí systém Dobřejovice, samočinný hasicí systém Dobřejovice, hasit CO2 Dobřejovice, hasit oxid uhličitý Dobřejovice, hasit s inergen Dobřejovice, čisté hasivo Dobřejovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobřejovice, vodní hasící přístroj Dobřejovice, sněhový hasící přístroj Dobřejovice, pěnový hasící přístroj Dobřejovice, požární zabezpečení Dobřejovice, požární bezpečnost Dobřejovice, protipožární ochrana Dobřejovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobřejovice, hasící syytémy serverovny Dobřejovice,hasící filter Dobřejovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobřejovice, hasící systémy pro autobusy Dobřejovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.