Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobré Pole

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobré Pole, hasicí přístroje Dobré Pole, školení na hasicí přístroje Dobré Pole, prodej hasicích systémů Dobré Pole, prodej hasicích přístrojů Dobré Pole, hasiva a hasicí příslušenství Dobré Pole, Tepostop Dobré Pole, firestop Dobré Pole, hasicí systémy Dobré Pole, hasicí zařízení Dobré Pole, hasicí přístroje Dobré Pole, požární ochrana Dobré Pole, stabilní hasicí zařízení Dobré Pole, lokální stabilní hasicí zařízení Dobré Pole, automatický hasicí systém Dobré Pole, samočinný hasicí systém Dobré Pole, hasit CO2 Dobré Pole, hasit oxid uhličitý Dobré Pole, hasit s inergen Dobré Pole, čisté hasivo Dobré Pole, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobré Pole, vodní hasící přístroj Dobré Pole, sněhový hasící přístroj Dobré Pole, pěnový hasící přístroj Dobré Pole, požární zabezpečení Dobré Pole, požární bezpečnost Dobré Pole, protipožární ochrana Dobré Pole, servisní organizace hasících přístrojů Dobré Pole, hasící syytémy serverovny Dobré Pole,hasící filter Dobré Pole, hasící přístroje pro cnc stroje Dobré Pole, hasící systémy pro autobusy Dobré Pole, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.