Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobré

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobré, hasicí přístroje Dobré, školení na hasicí přístroje Dobré, prodej hasicích systémů Dobré, prodej hasicích přístrojů Dobré, hasiva a hasicí příslušenství Dobré, Tepostop Dobré, firestop Dobré, hasicí systémy Dobré, hasicí zařízení Dobré, hasicí přístroje Dobré, požární ochrana Dobré, stabilní hasicí zařízení Dobré, lokální stabilní hasicí zařízení Dobré, automatický hasicí systém Dobré, samočinný hasicí systém Dobré, hasit CO2 Dobré, hasit oxid uhličitý Dobré, hasit s inergen Dobré, čisté hasivo Dobré, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobré, vodní hasící přístroj Dobré, sněhový hasící přístroj Dobré, pěnový hasící přístroj Dobré, požární zabezpečení Dobré, požární bezpečnost Dobré, protipožární ochrana Dobré, servisní organizace hasících přístrojů Dobré, hasící syytémy serverovny Dobré,hasící filter Dobré, hasící přístroje pro cnc stroje Dobré, hasící systémy pro autobusy Dobré, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.