Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrčice, hasicí přístroje Dobrčice, školení na hasicí přístroje Dobrčice, prodej hasicích systémů Dobrčice, prodej hasicích přístrojů Dobrčice, hasiva a hasicí příslušenství Dobrčice, Tepostop Dobrčice, firestop Dobrčice, hasicí systémy Dobrčice, hasicí zařízení Dobrčice, hasicí přístroje Dobrčice, požární ochrana Dobrčice, stabilní hasicí zařízení Dobrčice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrčice, automatický hasicí systém Dobrčice, samočinný hasicí systém Dobrčice, hasit CO2 Dobrčice, hasit oxid uhličitý Dobrčice, hasit s inergen Dobrčice, čisté hasivo Dobrčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrčice, vodní hasící přístroj Dobrčice, sněhový hasící přístroj Dobrčice, pěnový hasící přístroj Dobrčice, požární zabezpečení Dobrčice, požární bezpečnost Dobrčice, protipožární ochrana Dobrčice, servisní organizace hasících přístrojů Dobrčice, hasící syytémy serverovny Dobrčice,hasící filter Dobrčice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrčice, hasící systémy pro autobusy Dobrčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.