Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobratice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobratice, hasicí přístroje Dobratice, školení na hasicí přístroje Dobratice, prodej hasicích systémů Dobratice, prodej hasicích přístrojů Dobratice, hasiva a hasicí příslušenství Dobratice, Tepostop Dobratice, firestop Dobratice, hasicí systémy Dobratice, hasicí zařízení Dobratice, hasicí přístroje Dobratice, požární ochrana Dobratice, stabilní hasicí zařízení Dobratice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobratice, automatický hasicí systém Dobratice, samočinný hasicí systém Dobratice, hasit CO2 Dobratice, hasit oxid uhličitý Dobratice, hasit s inergen Dobratice, čisté hasivo Dobratice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobratice, vodní hasící přístroj Dobratice, sněhový hasící přístroj Dobratice, pěnový hasící přístroj Dobratice, požární zabezpečení Dobratice, požární bezpečnost Dobratice, protipožární ochrana Dobratice, servisní organizace hasících přístrojů Dobratice, hasící syytémy serverovny Dobratice,hasící filter Dobratice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobratice, hasící systémy pro autobusy Dobratice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.