Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrá Voda u Českých Budějovic

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasicí přístroje Dobrá Voda u Českých Budějovic, školení na hasicí přístroje Dobrá Voda u Českých Budějovic, prodej hasicích systémů Dobrá Voda u Českých Budějovic, prodej hasicích přístrojů Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasiva a hasicí příslušenství Dobrá Voda u Českých Budějovic, Tepostop Dobrá Voda u Českých Budějovic, firestop Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasicí systémy Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasicí zařízení Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasicí přístroje Dobrá Voda u Českých Budějovic, požární ochrana Dobrá Voda u Českých Budějovic, stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda u Českých Budějovic, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrá Voda u Českých Budějovic, automatický hasicí systém Dobrá Voda u Českých Budějovic, samočinný hasicí systém Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasit CO2 Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasit oxid uhličitý Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasit s inergen Dobrá Voda u Českých Budějovic, čisté hasivo Dobrá Voda u Českých Budějovic, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrá Voda u Českých Budějovic, vodní hasící přístroj Dobrá Voda u Českých Budějovic, sněhový hasící přístroj Dobrá Voda u Českých Budějovic, pěnový hasící přístroj Dobrá Voda u Českých Budějovic, požární zabezpečení Dobrá Voda u Českých Budějovic, požární bezpečnost Dobrá Voda u Českých Budějovic, protipožární ochrana Dobrá Voda u Českých Budějovic, servisní organizace hasících přístrojů Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasící syytémy serverovny Dobrá Voda u Českých Budějovic,hasící filter Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrá Voda u Českých Budějovic, hasící systémy pro autobusy Dobrá Voda u Českých Budějovic, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.