Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrá, hasicí přístroje Dobrá, školení na hasicí přístroje Dobrá, prodej hasicích systémů Dobrá, prodej hasicích přístrojů Dobrá, hasiva a hasicí příslušenství Dobrá, Tepostop Dobrá, firestop Dobrá, hasicí systémy Dobrá, hasicí zařízení Dobrá, hasicí přístroje Dobrá, požární ochrana Dobrá, stabilní hasicí zařízení Dobrá, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrá, automatický hasicí systém Dobrá, samočinný hasicí systém Dobrá, hasit CO2 Dobrá, hasit oxid uhličitý Dobrá, hasit s inergen Dobrá, čisté hasivo Dobrá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrá, vodní hasící přístroj Dobrá, sněhový hasící přístroj Dobrá, pěnový hasící přístroj Dobrá, požární zabezpečení Dobrá, požární bezpečnost Dobrá, protipožární ochrana Dobrá, servisní organizace hasících přístrojů Dobrá, hasící syytémy serverovny Dobrá,hasící filter Dobrá, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrá, hasící systémy pro autobusy Dobrá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.