Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobkovice, hasicí přístroje Dobkovice, školení na hasicí přístroje Dobkovice, prodej hasicích systémů Dobkovice, prodej hasicích přístrojů Dobkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobkovice, Tepostop Dobkovice, firestop Dobkovice, hasicí systémy Dobkovice, hasicí zařízení Dobkovice, hasicí přístroje Dobkovice, požární ochrana Dobkovice, stabilní hasicí zařízení Dobkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobkovice, automatický hasicí systém Dobkovice, samočinný hasicí systém Dobkovice, hasit CO2 Dobkovice, hasit oxid uhličitý Dobkovice, hasit s inergen Dobkovice, čisté hasivo Dobkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobkovice, vodní hasící přístroj Dobkovice, sněhový hasící přístroj Dobkovice, pěnový hasící přístroj Dobkovice, požární zabezpečení Dobkovice, požární bezpečnost Dobkovice, protipožární ochrana Dobkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobkovice, hasící syytémy serverovny Dobkovice,hasící filter Dobkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobkovice, hasící systémy pro autobusy Dobkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.