Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobev

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobev, hasicí přístroje Dobev, školení na hasicí přístroje Dobev, prodej hasicích systémů Dobev, prodej hasicích přístrojů Dobev, hasiva a hasicí příslušenství Dobev, Tepostop Dobev, firestop Dobev, hasicí systémy Dobev, hasicí zařízení Dobev, hasicí přístroje Dobev, požární ochrana Dobev, stabilní hasicí zařízení Dobev, lokální stabilní hasicí zařízení Dobev, automatický hasicí systém Dobev, samočinný hasicí systém Dobev, hasit CO2 Dobev, hasit oxid uhličitý Dobev, hasit s inergen Dobev, čisté hasivo Dobev, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobev, vodní hasící přístroj Dobev, sněhový hasící přístroj Dobev, pěnový hasící přístroj Dobev, požární zabezpečení Dobev, požární bezpečnost Dobev, protipožární ochrana Dobev, servisní organizace hasících přístrojů Dobev, hasící syytémy serverovny Dobev,hasící filter Dobev, hasící přístroje pro cnc stroje Dobev, hasící systémy pro autobusy Dobev, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.