Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobelice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobelice, hasicí přístroje Dobelice, školení na hasicí přístroje Dobelice, prodej hasicích systémů Dobelice, prodej hasicích přístrojů Dobelice, hasiva a hasicí příslušenství Dobelice, Tepostop Dobelice, firestop Dobelice, hasicí systémy Dobelice, hasicí zařízení Dobelice, hasicí přístroje Dobelice, požární ochrana Dobelice, stabilní hasicí zařízení Dobelice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobelice, automatický hasicí systém Dobelice, samočinný hasicí systém Dobelice, hasit CO2 Dobelice, hasit oxid uhličitý Dobelice, hasit s inergen Dobelice, čisté hasivo Dobelice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobelice, vodní hasící přístroj Dobelice, sněhový hasící přístroj Dobelice, pěnový hasící přístroj Dobelice, požární zabezpečení Dobelice, požární bezpečnost Dobelice, protipožární ochrana Dobelice, servisní organizace hasících přístrojů Dobelice, hasící syytémy serverovny Dobelice,hasící filter Dobelice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobelice, hasící systémy pro autobusy Dobelice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.