Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dnešice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dnešice, hasicí přístroje Dnešice, školení na hasicí přístroje Dnešice, prodej hasicích systémů Dnešice, prodej hasicích přístrojů Dnešice, hasiva a hasicí příslušenství Dnešice, Tepostop Dnešice, firestop Dnešice, hasicí systémy Dnešice, hasicí zařízení Dnešice, hasicí přístroje Dnešice, požární ochrana Dnešice, stabilní hasicí zařízení Dnešice, lokální stabilní hasicí zařízení Dnešice, automatický hasicí systém Dnešice, samočinný hasicí systém Dnešice, hasit CO2 Dnešice, hasit oxid uhličitý Dnešice, hasit s inergen Dnešice, čisté hasivo Dnešice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dnešice, vodní hasící přístroj Dnešice, sněhový hasící přístroj Dnešice, pěnový hasící přístroj Dnešice, požární zabezpečení Dnešice, požární bezpečnost Dnešice, protipožární ochrana Dnešice, servisní organizace hasících přístrojů Dnešice, hasící syytémy serverovny Dnešice,hasící filter Dnešice, hasící přístroje pro cnc stroje Dnešice, hasící systémy pro autobusy Dnešice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.