Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhý Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhý Újezd, hasicí přístroje Dlouhý Újezd, školení na hasicí přístroje Dlouhý Újezd, prodej hasicích systémů Dlouhý Újezd, prodej hasicích přístrojů Dlouhý Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhý Újezd, Tepostop Dlouhý Újezd, firestop Dlouhý Újezd, hasicí systémy Dlouhý Újezd, hasicí zařízení Dlouhý Újezd, hasicí přístroje Dlouhý Újezd, požární ochrana Dlouhý Újezd, stabilní hasicí zařízení Dlouhý Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhý Újezd, automatický hasicí systém Dlouhý Újezd, samočinný hasicí systém Dlouhý Újezd, hasit CO2 Dlouhý Újezd, hasit oxid uhličitý Dlouhý Újezd, hasit s inergen Dlouhý Újezd, čisté hasivo Dlouhý Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhý Újezd, vodní hasící přístroj Dlouhý Újezd, sněhový hasící přístroj Dlouhý Újezd, pěnový hasící přístroj Dlouhý Újezd, požární zabezpečení Dlouhý Újezd, požární bezpečnost Dlouhý Újezd, protipožární ochrana Dlouhý Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhý Újezd, hasící syytémy serverovny Dlouhý Újezd,hasící filter Dlouhý Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhý Újezd, hasící systémy pro autobusy Dlouhý Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.