Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhý Most

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhý Most, hasicí přístroje Dlouhý Most, školení na hasicí přístroje Dlouhý Most, prodej hasicích systémů Dlouhý Most, prodej hasicích přístrojů Dlouhý Most, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhý Most, Tepostop Dlouhý Most, firestop Dlouhý Most, hasicí systémy Dlouhý Most, hasicí zařízení Dlouhý Most, hasicí přístroje Dlouhý Most, požární ochrana Dlouhý Most, stabilní hasicí zařízení Dlouhý Most, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhý Most, automatický hasicí systém Dlouhý Most, samočinný hasicí systém Dlouhý Most, hasit CO2 Dlouhý Most, hasit oxid uhličitý Dlouhý Most, hasit s inergen Dlouhý Most, čisté hasivo Dlouhý Most, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhý Most, vodní hasící přístroj Dlouhý Most, sněhový hasící přístroj Dlouhý Most, pěnový hasící přístroj Dlouhý Most, požární zabezpečení Dlouhý Most, požární bezpečnost Dlouhý Most, protipožární ochrana Dlouhý Most, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhý Most, hasící syytémy serverovny Dlouhý Most,hasící filter Dlouhý Most, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhý Most, hasící systémy pro autobusy Dlouhý Most, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.