Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhopolsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhopolsko, hasicí přístroje Dlouhopolsko, školení na hasicí přístroje Dlouhopolsko, prodej hasicích systémů Dlouhopolsko, prodej hasicích přístrojů Dlouhopolsko, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhopolsko, Tepostop Dlouhopolsko, firestop Dlouhopolsko, hasicí systémy Dlouhopolsko, hasicí zařízení Dlouhopolsko, hasicí přístroje Dlouhopolsko, požární ochrana Dlouhopolsko, stabilní hasicí zařízení Dlouhopolsko, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhopolsko, automatický hasicí systém Dlouhopolsko, samočinný hasicí systém Dlouhopolsko, hasit CO2 Dlouhopolsko, hasit oxid uhličitý Dlouhopolsko, hasit s inergen Dlouhopolsko, čisté hasivo Dlouhopolsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhopolsko, vodní hasící přístroj Dlouhopolsko, sněhový hasící přístroj Dlouhopolsko, pěnový hasící přístroj Dlouhopolsko, požární zabezpečení Dlouhopolsko, požární bezpečnost Dlouhopolsko, protipožární ochrana Dlouhopolsko, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhopolsko, hasící syytémy serverovny Dlouhopolsko,hasící filter Dlouhopolsko, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhopolsko, hasící systémy pro autobusy Dlouhopolsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.