Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhoňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhoňovice, hasicí přístroje Dlouhoňovice, školení na hasicí přístroje Dlouhoňovice, prodej hasicích systémů Dlouhoňovice, prodej hasicích přístrojů Dlouhoňovice, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhoňovice, Tepostop Dlouhoňovice, firestop Dlouhoňovice, hasicí systémy Dlouhoňovice, hasicí zařízení Dlouhoňovice, hasicí přístroje Dlouhoňovice, požární ochrana Dlouhoňovice, stabilní hasicí zařízení Dlouhoňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhoňovice, automatický hasicí systém Dlouhoňovice, samočinný hasicí systém Dlouhoňovice, hasit CO2 Dlouhoňovice, hasit oxid uhličitý Dlouhoňovice, hasit s inergen Dlouhoňovice, čisté hasivo Dlouhoňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhoňovice, vodní hasící přístroj Dlouhoňovice, sněhový hasící přístroj Dlouhoňovice, pěnový hasící přístroj Dlouhoňovice, požární zabezpečení Dlouhoňovice, požární bezpečnost Dlouhoňovice, protipožární ochrana Dlouhoňovice, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhoňovice, hasící syytémy serverovny Dlouhoňovice,hasící filter Dlouhoňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhoňovice, hasící systémy pro autobusy Dlouhoňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.