Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhomilov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhomilov, hasicí přístroje Dlouhomilov, školení na hasicí přístroje Dlouhomilov, prodej hasicích systémů Dlouhomilov, prodej hasicích přístrojů Dlouhomilov, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhomilov, Tepostop Dlouhomilov, firestop Dlouhomilov, hasicí systémy Dlouhomilov, hasicí zařízení Dlouhomilov, hasicí přístroje Dlouhomilov, požární ochrana Dlouhomilov, stabilní hasicí zařízení Dlouhomilov, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhomilov, automatický hasicí systém Dlouhomilov, samočinný hasicí systém Dlouhomilov, hasit CO2 Dlouhomilov, hasit oxid uhličitý Dlouhomilov, hasit s inergen Dlouhomilov, čisté hasivo Dlouhomilov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhomilov, vodní hasící přístroj Dlouhomilov, sněhový hasící přístroj Dlouhomilov, pěnový hasící přístroj Dlouhomilov, požární zabezpečení Dlouhomilov, požární bezpečnost Dlouhomilov, protipožární ochrana Dlouhomilov, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhomilov, hasící syytémy serverovny Dlouhomilov,hasící filter Dlouhomilov, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhomilov, hasící systémy pro autobusy Dlouhomilov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.