Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhé

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhé, hasicí přístroje Dlouhé, školení na hasicí přístroje Dlouhé, prodej hasicích systémů Dlouhé, prodej hasicích přístrojů Dlouhé, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhé, Tepostop Dlouhé, firestop Dlouhé, hasicí systémy Dlouhé, hasicí zařízení Dlouhé, hasicí přístroje Dlouhé, požární ochrana Dlouhé, stabilní hasicí zařízení Dlouhé, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhé, automatický hasicí systém Dlouhé, samočinný hasicí systém Dlouhé, hasit CO2 Dlouhé, hasit oxid uhličitý Dlouhé, hasit s inergen Dlouhé, čisté hasivo Dlouhé, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhé, vodní hasící přístroj Dlouhé, sněhový hasící přístroj Dlouhé, pěnový hasící přístroj Dlouhé, požární zabezpečení Dlouhé, požární bezpečnost Dlouhé, protipožární ochrana Dlouhé, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhé, hasící syytémy serverovny Dlouhé,hasící filter Dlouhé, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhé, hasící systémy pro autobusy Dlouhé, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.