Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Ves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Ves, hasicí přístroje Dlouhá Ves, školení na hasicí přístroje Dlouhá Ves, prodej hasicích systémů Dlouhá Ves, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Ves, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Ves, Tepostop Dlouhá Ves, firestop Dlouhá Ves, hasicí systémy Dlouhá Ves, hasicí zařízení Dlouhá Ves, hasicí přístroje Dlouhá Ves, požární ochrana Dlouhá Ves, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Ves, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Ves, automatický hasicí systém Dlouhá Ves, samočinný hasicí systém Dlouhá Ves, hasit CO2 Dlouhá Ves, hasit oxid uhličitý Dlouhá Ves, hasit s inergen Dlouhá Ves, čisté hasivo Dlouhá Ves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Ves, vodní hasící přístroj Dlouhá Ves, sněhový hasící přístroj Dlouhá Ves, pěnový hasící přístroj Dlouhá Ves, požární zabezpečení Dlouhá Ves, požární bezpečnost Dlouhá Ves, protipožární ochrana Dlouhá Ves, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Ves, hasící syytémy serverovny Dlouhá Ves,hasící filter Dlouhá Ves, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Ves, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Ves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.