Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Třebová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Třebová, hasicí přístroje Dlouhá Třebová, školení na hasicí přístroje Dlouhá Třebová, prodej hasicích systémů Dlouhá Třebová, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Třebová, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Třebová, Tepostop Dlouhá Třebová, firestop Dlouhá Třebová, hasicí systémy Dlouhá Třebová, hasicí zařízení Dlouhá Třebová, hasicí přístroje Dlouhá Třebová, požární ochrana Dlouhá Třebová, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Třebová, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Třebová, automatický hasicí systém Dlouhá Třebová, samočinný hasicí systém Dlouhá Třebová, hasit CO2 Dlouhá Třebová, hasit oxid uhličitý Dlouhá Třebová, hasit s inergen Dlouhá Třebová, čisté hasivo Dlouhá Třebová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Třebová, vodní hasící přístroj Dlouhá Třebová, sněhový hasící přístroj Dlouhá Třebová, pěnový hasící přístroj Dlouhá Třebová, požární zabezpečení Dlouhá Třebová, požární bezpečnost Dlouhá Třebová, protipožární ochrana Dlouhá Třebová, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Třebová, hasící syytémy serverovny Dlouhá Třebová,hasící filter Dlouhá Třebová, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Třebová, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Třebová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.