Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Stráň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Stráň, hasicí přístroje Dlouhá Stráň, školení na hasicí přístroje Dlouhá Stráň, prodej hasicích systémů Dlouhá Stráň, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Stráň, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Stráň, Tepostop Dlouhá Stráň, firestop Dlouhá Stráň, hasicí systémy Dlouhá Stráň, hasicí zařízení Dlouhá Stráň, hasicí přístroje Dlouhá Stráň, požární ochrana Dlouhá Stráň, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Stráň, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Stráň, automatický hasicí systém Dlouhá Stráň, samočinný hasicí systém Dlouhá Stráň, hasit CO2 Dlouhá Stráň, hasit oxid uhličitý Dlouhá Stráň, hasit s inergen Dlouhá Stráň, čisté hasivo Dlouhá Stráň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Stráň, vodní hasící přístroj Dlouhá Stráň, sněhový hasící přístroj Dlouhá Stráň, pěnový hasící přístroj Dlouhá Stráň, požární zabezpečení Dlouhá Stráň, požární bezpečnost Dlouhá Stráň, protipožární ochrana Dlouhá Stráň, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Stráň, hasící syytémy serverovny Dlouhá Stráň,hasící filter Dlouhá Stráň, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Stráň, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Stráň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.