Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Loučka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Loučka, hasicí přístroje Dlouhá Loučka, školení na hasicí přístroje Dlouhá Loučka, prodej hasicích systémů Dlouhá Loučka, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Loučka, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Loučka, Tepostop Dlouhá Loučka, firestop Dlouhá Loučka, hasicí systémy Dlouhá Loučka, hasicí zařízení Dlouhá Loučka, hasicí přístroje Dlouhá Loučka, požární ochrana Dlouhá Loučka, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Loučka, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Loučka, automatický hasicí systém Dlouhá Loučka, samočinný hasicí systém Dlouhá Loučka, hasit CO2 Dlouhá Loučka, hasit oxid uhličitý Dlouhá Loučka, hasit s inergen Dlouhá Loučka, čisté hasivo Dlouhá Loučka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Loučka, vodní hasící přístroj Dlouhá Loučka, sněhový hasící přístroj Dlouhá Loučka, pěnový hasící přístroj Dlouhá Loučka, požární zabezpečení Dlouhá Loučka, požární bezpečnost Dlouhá Loučka, protipožární ochrana Dlouhá Loučka, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Loučka, hasící syytémy serverovny Dlouhá Loučka,hasící filter Dlouhá Loučka, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Loučka, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Loučka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.