Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Lhota, hasicí přístroje Dlouhá Lhota, školení na hasicí přístroje Dlouhá Lhota, prodej hasicích systémů Dlouhá Lhota, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Lhota, Tepostop Dlouhá Lhota, firestop Dlouhá Lhota, hasicí systémy Dlouhá Lhota, hasicí zařízení Dlouhá Lhota, hasicí přístroje Dlouhá Lhota, požární ochrana Dlouhá Lhota, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Lhota, automatický hasicí systém Dlouhá Lhota, samočinný hasicí systém Dlouhá Lhota, hasit CO2 Dlouhá Lhota, hasit oxid uhličitý Dlouhá Lhota, hasit s inergen Dlouhá Lhota, čisté hasivo Dlouhá Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Lhota, vodní hasící přístroj Dlouhá Lhota, sněhový hasící přístroj Dlouhá Lhota, pěnový hasící přístroj Dlouhá Lhota, požární zabezpečení Dlouhá Lhota, požární bezpečnost Dlouhá Lhota, protipožární ochrana Dlouhá Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Lhota, hasící syytémy serverovny Dlouhá Lhota,hasící filter Dlouhá Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Lhota, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.