Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlouhá Brtnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlouhá Brtnice, hasicí přístroje Dlouhá Brtnice, školení na hasicí přístroje Dlouhá Brtnice, prodej hasicích systémů Dlouhá Brtnice, prodej hasicích přístrojů Dlouhá Brtnice, hasiva a hasicí příslušenství Dlouhá Brtnice, Tepostop Dlouhá Brtnice, firestop Dlouhá Brtnice, hasicí systémy Dlouhá Brtnice, hasicí zařízení Dlouhá Brtnice, hasicí přístroje Dlouhá Brtnice, požární ochrana Dlouhá Brtnice, stabilní hasicí zařízení Dlouhá Brtnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dlouhá Brtnice, automatický hasicí systém Dlouhá Brtnice, samočinný hasicí systém Dlouhá Brtnice, hasit CO2 Dlouhá Brtnice, hasit oxid uhličitý Dlouhá Brtnice, hasit s inergen Dlouhá Brtnice, čisté hasivo Dlouhá Brtnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlouhá Brtnice, vodní hasící přístroj Dlouhá Brtnice, sněhový hasící přístroj Dlouhá Brtnice, pěnový hasící přístroj Dlouhá Brtnice, požární zabezpečení Dlouhá Brtnice, požární bezpečnost Dlouhá Brtnice, protipožární ochrana Dlouhá Brtnice, servisní organizace hasících přístrojů Dlouhá Brtnice, hasící syytémy serverovny Dlouhá Brtnice,hasící filter Dlouhá Brtnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dlouhá Brtnice, hasící systémy pro autobusy Dlouhá Brtnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.