Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dlažkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dlažkovice, hasicí přístroje Dlažkovice, školení na hasicí přístroje Dlažkovice, prodej hasicích systémů Dlažkovice, prodej hasicích přístrojů Dlažkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dlažkovice, Tepostop Dlažkovice, firestop Dlažkovice, hasicí systémy Dlažkovice, hasicí zařízení Dlažkovice, hasicí přístroje Dlažkovice, požární ochrana Dlažkovice, stabilní hasicí zařízení Dlažkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dlažkovice, automatický hasicí systém Dlažkovice, samočinný hasicí systém Dlažkovice, hasit CO2 Dlažkovice, hasit oxid uhličitý Dlažkovice, hasit s inergen Dlažkovice, čisté hasivo Dlažkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dlažkovice, vodní hasící přístroj Dlažkovice, sněhový hasící přístroj Dlažkovice, pěnový hasící přístroj Dlažkovice, požární zabezpečení Dlažkovice, požární bezpečnost Dlažkovice, protipožární ochrana Dlažkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dlažkovice, hasící syytémy serverovny Dlažkovice,hasící filter Dlažkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dlažkovice, hasící systémy pro autobusy Dlažkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.