Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Divišov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Divišov, hasicí přístroje Divišov, školení na hasicí přístroje Divišov, prodej hasicích systémů Divišov, prodej hasicích přístrojů Divišov, hasiva a hasicí příslušenství Divišov, Tepostop Divišov, firestop Divišov, hasicí systémy Divišov, hasicí zařízení Divišov, hasicí přístroje Divišov, požární ochrana Divišov, stabilní hasicí zařízení Divišov, lokální stabilní hasicí zařízení Divišov, automatický hasicí systém Divišov, samočinný hasicí systém Divišov, hasit CO2 Divišov, hasit oxid uhličitý Divišov, hasit s inergen Divišov, čisté hasivo Divišov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Divišov, vodní hasící přístroj Divišov, sněhový hasící přístroj Divišov, pěnový hasící přístroj Divišov, požární zabezpečení Divišov, požární bezpečnost Divišov, protipožární ochrana Divišov, servisní organizace hasících přístrojů Divišov, hasící syytémy serverovny Divišov,hasící filter Divišov, hasící přístroje pro cnc stroje Divišov, hasící systémy pro autobusy Divišov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.