Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Divec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Divec, hasicí přístroje Divec, školení na hasicí přístroje Divec, prodej hasicích systémů Divec, prodej hasicích přístrojů Divec, hasiva a hasicí příslušenství Divec, Tepostop Divec, firestop Divec, hasicí systémy Divec, hasicí zařízení Divec, hasicí přístroje Divec, požární ochrana Divec, stabilní hasicí zařízení Divec, lokální stabilní hasicí zařízení Divec, automatický hasicí systém Divec, samočinný hasicí systém Divec, hasit CO2 Divec, hasit oxid uhličitý Divec, hasit s inergen Divec, čisté hasivo Divec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Divec, vodní hasící přístroj Divec, sněhový hasící přístroj Divec, pěnový hasící přístroj Divec, požární zabezpečení Divec, požární bezpečnost Divec, protipožární ochrana Divec, servisní organizace hasících přístrojů Divec, hasící syytémy serverovny Divec,hasící filter Divec, hasící přístroje pro cnc stroje Divec, hasící systémy pro autobusy Divec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.