Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dívčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dívčice, hasicí přístroje Dívčice, školení na hasicí přístroje Dívčice, prodej hasicích systémů Dívčice, prodej hasicích přístrojů Dívčice, hasiva a hasicí příslušenství Dívčice, Tepostop Dívčice, firestop Dívčice, hasicí systémy Dívčice, hasicí zařízení Dívčice, hasicí přístroje Dívčice, požární ochrana Dívčice, stabilní hasicí zařízení Dívčice, lokální stabilní hasicí zařízení Dívčice, automatický hasicí systém Dívčice, samočinný hasicí systém Dívčice, hasit CO2 Dívčice, hasit oxid uhličitý Dívčice, hasit s inergen Dívčice, čisté hasivo Dívčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dívčice, vodní hasící přístroj Dívčice, sněhový hasící přístroj Dívčice, pěnový hasící přístroj Dívčice, požární zabezpečení Dívčice, požární bezpečnost Dívčice, protipožární ochrana Dívčice, servisní organizace hasících přístrojů Dívčice, hasící syytémy serverovny Dívčice,hasící filter Dívčice, hasící přístroje pro cnc stroje Dívčice, hasící systémy pro autobusy Dívčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.