Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dívčí Hrad

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dívčí Hrad, hasicí přístroje Dívčí Hrad, školení na hasicí přístroje Dívčí Hrad, prodej hasicích systémů Dívčí Hrad, prodej hasicích přístrojů Dívčí Hrad, hasiva a hasicí příslušenství Dívčí Hrad, Tepostop Dívčí Hrad, firestop Dívčí Hrad, hasicí systémy Dívčí Hrad, hasicí zařízení Dívčí Hrad, hasicí přístroje Dívčí Hrad, požární ochrana Dívčí Hrad, stabilní hasicí zařízení Dívčí Hrad, lokální stabilní hasicí zařízení Dívčí Hrad, automatický hasicí systém Dívčí Hrad, samočinný hasicí systém Dívčí Hrad, hasit CO2 Dívčí Hrad, hasit oxid uhličitý Dívčí Hrad, hasit s inergen Dívčí Hrad, čisté hasivo Dívčí Hrad, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dívčí Hrad, vodní hasící přístroj Dívčí Hrad, sněhový hasící přístroj Dívčí Hrad, pěnový hasící přístroj Dívčí Hrad, požární zabezpečení Dívčí Hrad, požární bezpečnost Dívčí Hrad, protipožární ochrana Dívčí Hrad, servisní organizace hasících přístrojů Dívčí Hrad, hasící syytémy serverovny Dívčí Hrad,hasící filter Dívčí Hrad, hasící přístroje pro cnc stroje Dívčí Hrad, hasící systémy pro autobusy Dívčí Hrad, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.