Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Diváky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Diváky, hasicí přístroje Diváky, školení na hasicí přístroje Diváky, prodej hasicích systémů Diváky, prodej hasicích přístrojů Diváky, hasiva a hasicí příslušenství Diváky, Tepostop Diváky, firestop Diváky, hasicí systémy Diváky, hasicí zařízení Diváky, hasicí přístroje Diváky, požární ochrana Diváky, stabilní hasicí zařízení Diváky, lokální stabilní hasicí zařízení Diváky, automatický hasicí systém Diváky, samočinný hasicí systém Diváky, hasit CO2 Diváky, hasit oxid uhličitý Diváky, hasit s inergen Diváky, čisté hasivo Diváky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Diváky, vodní hasící přístroj Diváky, sněhový hasící přístroj Diváky, pěnový hasící přístroj Diváky, požární zabezpečení Diváky, požární bezpečnost Diváky, protipožární ochrana Diváky, servisní organizace hasících přístrojů Diváky, hasící syytémy serverovny Diváky,hasící filter Diváky, hasící přístroje pro cnc stroje Diváky, hasící systémy pro autobusy Diváky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.