Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dírná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dírná, hasicí přístroje Dírná, školení na hasicí přístroje Dírná, prodej hasicích systémů Dírná, prodej hasicích přístrojů Dírná, hasiva a hasicí příslušenství Dírná, Tepostop Dírná, firestop Dírná, hasicí systémy Dírná, hasicí zařízení Dírná, hasicí přístroje Dírná, požární ochrana Dírná, stabilní hasicí zařízení Dírná, lokální stabilní hasicí zařízení Dírná, automatický hasicí systém Dírná, samočinný hasicí systém Dírná, hasit CO2 Dírná, hasit oxid uhličitý Dírná, hasit s inergen Dírná, čisté hasivo Dírná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dírná, vodní hasící přístroj Dírná, sněhový hasící přístroj Dírná, pěnový hasící přístroj Dírná, požární zabezpečení Dírná, požární bezpečnost Dírná, protipožární ochrana Dírná, servisní organizace hasících přístrojů Dírná, hasící syytémy serverovny Dírná,hasící filter Dírná, hasící přístroje pro cnc stroje Dírná, hasící systémy pro autobusy Dírná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.