Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Díly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Díly, hasicí přístroje Díly, školení na hasicí přístroje Díly, prodej hasicích systémů Díly, prodej hasicích přístrojů Díly, hasiva a hasicí příslušenství Díly, Tepostop Díly, firestop Díly, hasicí systémy Díly, hasicí zařízení Díly, hasicí přístroje Díly, požární ochrana Díly, stabilní hasicí zařízení Díly, lokální stabilní hasicí zařízení Díly, automatický hasicí systém Díly, samočinný hasicí systém Díly, hasit CO2 Díly, hasit oxid uhličitý Díly, hasit s inergen Díly, čisté hasivo Díly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Díly, vodní hasící přístroj Díly, sněhový hasící přístroj Díly, pěnový hasící přístroj Díly, požární zabezpečení Díly, požární bezpečnost Díly, protipožární ochrana Díly, servisní organizace hasících přístrojů Díly, hasící syytémy serverovny Díly,hasící filter Díly, hasící přístroje pro cnc stroje Díly, hasící systémy pro autobusy Díly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.