Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dílce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dílce, hasicí přístroje Dílce, školení na hasicí přístroje Dílce, prodej hasicích systémů Dílce, prodej hasicích přístrojů Dílce, hasiva a hasicí příslušenství Dílce, Tepostop Dílce, firestop Dílce, hasicí systémy Dílce, hasicí zařízení Dílce, hasicí přístroje Dílce, požární ochrana Dílce, stabilní hasicí zařízení Dílce, lokální stabilní hasicí zařízení Dílce, automatický hasicí systém Dílce, samočinný hasicí systém Dílce, hasit CO2 Dílce, hasit oxid uhličitý Dílce, hasit s inergen Dílce, čisté hasivo Dílce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dílce, vodní hasící přístroj Dílce, sněhový hasící přístroj Dílce, pěnový hasící přístroj Dílce, požární zabezpečení Dílce, požární bezpečnost Dílce, protipožární ochrana Dílce, servisní organizace hasících přístrojů Dílce, hasící syytémy serverovny Dílce,hasící filter Dílce, hasící přístroje pro cnc stroje Dílce, hasící systémy pro autobusy Dílce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.